SLIT – Kazanów

KAZNÓW Z dogi asfaltowej przez wieś piękny punkt widokowy na dolinę rzeki Ner. Jedno z lepszych miejsc, skąd można rozpocząć wyprawę na fotograficzne safari, ponieważ żeruje tam mnóstwo ptactwa wodnego. Z drogi asfaltowej polnymi drogami można dotrzeć do uroczyska olszowego, a pokonując czasami podmokłe łąki, szuwary i trzcinowiska, można zachwycić się niczym nieskażoną przyrodą.

SLIT – Świnice Warckie

Świnice Warckie W centrum Świnic Warckich znajduje się świątynia, w której została ochrzczona i przystępowała do sakramentów świętych Helena Kowalska, późniejsza św. Faustyna. Zgodnie z tradycją katolicką to tutaj w lutym 1935 r. doznała objawienia. Znajduje się tu kościół pw. św. Kazimierza, który w 2002 r. został podniesiony do rangi Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny. Z…

SLIT – Zbylczyce

Zbylczyce Wieś była po raz pierwszy wzmiankowana w 1301 r., wówczas stanowiła własność rycerza Zbyluta. W XIV w. przeszła w ręce arcybiskupa gnieźnieńskiego, a następnie jej właścicielami zostali krewni biskupa wileńskiego Andrzeja. Do XVI w. Zbylczyce tworzyły prawdopodobnie jedną, rozległą wieś z leżącymi nieopodal Grodziskiem i Podgórzem. Później w XVIII i XIX w. były własnością…

SLIT – Cmentarze ewangelickie w gminie Świnice Warckie

Cmentarze ewangelickie w gminie Świnice Warckie Podobnie jak i w innych okolicznych gminach, tak i tu pozostało po niemieckich kolonistach z XIX w. kilka zatartych w pejzażu okolicznych pól i lasów cmentarzy. Dla wytrawnego badacza czy pasjonata historii tego regionu ciekawa może się wydać próba dotarcia do pozostałości tych nekropolii. Zanim na zawsze znikną z…

SLIT – Gusin

Gusin Ta dawna wieś rycerska, a później szlachecka, po raz pierwszy jest wzmiankowana w 1392 r., kiedy to w księgach ziemskich sieradzkich odnotowano niejakiego Mojka z Gusina. We wsi zlokalizowanej ok. 3 km na wschód od Świnic Warckich, w otoczeniu niewielkiej pozostałości założenia parkowego i lasu sosnowego, znajdują się ruiny dawnego dworu. Zbudowany w pierwszej…

SLIT – Głogowiec

Głogowiec Nazwa tej powstałej w XIX w. wsi pochodzi prawdopodobnie od głogu, który niegdyś bujnie rósł na tych terenach. Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego w 1827 r. w Głogowcu znajdowało się 8 domów, a sama miejscowość liczyła 69 mieszkańców. W oddalonej o niecałe 2 km od centrum Świnic Warckich miejscowości urodziła się i przeżyła połowę życia…

SLIT – Stemplew

Stemplew Księgi grodzkie sieradzkie po raz pierwszy odnotowują Stemplew jako wieś szlachecką (lokowaną na prawie niemieckim) w 1412 r. Na początku XVI w. najprawdopodobniej w wyniku wrogich najazdów lub zarazy ulega ona spustoszeniu. W XIX w. wieś należała do hrabiego Aleksandra Tolla, syna Karla Wilhellma von Tolla, który rozległe majątki ziemskie – łącznie z zamkiem w…

SLIT – Pradolina Bzury-Neru

Pradolina Bzury-Neru Obszar powstawał w okresie zlodowaceń, kiedy to z topniejącego lodowca wypływało wiele rzek. Pradolina Bzury-Neru pokrywa się częściowo z Pradoliną Warszawsko-Berlińską. Teren ten został objęty programem Natura 2000 w celu zachowania cennych siedlisk przyrodniczych. W pradolinie występuje niespotykana nigdzie indziej w województwie łódzkim liczba stawów rybnych, starorzeczy, turzycowisk i torfowisk. Jest to najcenniejszy…

SLIT – Pasieka wśród brzóz

Pasieka wśród brzóz Taką nazwę nosi znajdujące się w Kozankach Podleśnych prowadzone przez Grażynę Chmielecką gospodarstwo, które zajmuje się m.in. produkcją miodu, propolisu, pyłku pszczelego i pierzgi. Właścicielka, jak sama wspomina, zaczynała swoją przygodę z pszczelarstwem od 5 uli („z ręczną miodarką na trzy ramki”) ponad 30 lat temu. Obecnie pasieka liczy 65 uli, posiada pracownie…

SLIT – Kozanki Podleśne

Kozanki Podleśne We wschodniej części wsi, przy głównej drodze wiodącej z Kozanek do Świnic Warckich (po jej południowej stronie), znajduje się zespół dworski. Jest to budynek parterowy z użytkowym poddaszem, przykryty dwuspadowym dachem. Został wzniesiony z charakterystycznego, węglanowo-krzemionkowego kamienia budowlanego, tzw. opoki, oraz w niewielkiej proporcji z cegły. Fasadę zdobi masywny portyk, podparty czterema doryckimi kolumnami…