Świnice Warckie

W centrum Świnic Warckich znajduje się świątynia, w której została ochrzczona i przystępowała do sakramentów świętych Helena Kowalska, późniejsza św. Faustyna. Zgodnie z tradycją katolicką to tutaj w lutym 1935 r. doznała objawienia. Znajduje się tu kościół pw. św. Kazimierza, który w 2002 r. został podniesiony do rangi Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny. Z uwagi na kult świętej w okolicy rozwija się bardzo prężnie turystyka pielgrzymkowa.

W 2015 r. została poświęcona nowo wybudowana część świątyni i wkrótce rozpoczął się remont jej starej, klasycystycznej części z 1859 r. Obok kościoła jest usytuowana grota z kamieni polnych wybudowana w 1954 r. Wewnątrz znajdują się: figura Matki Bożej z Dzieciątkiem, tablica z nazwiskami ofiar II wojny światowej, a od 1984 r. tablica i urna z ziemią z cmentarza na Monte Cassino, natomiast od 1994 r. tablica poświęcona pamięci ofiar przemocy w PRL.

Na wschód od centrum wsi znajduje się cmentarz parafialny w Świnicach Warckich. Idąc w ślad za czytelnymi kierunkowskazami, z łatwością odnajdziemy grób Marianny i Stanisława Kowalskich, rodziców Heleny Kowalskiej. Są tu również inne groby świadczące o przeszłości tego regionu, m.in. nieoznakowana, niczym niewyróżniająca się mogiła z metalowym krzyżem. Spoczywają w niej najprawdopodobniej żołnierze rosyjscy, polegli podczas Wielkiej Wojny, jak dawniej określano I wojnę światową.

http://www.swfaustyna.pl