Głogowiec

Nazwa tej powstałej w XIX w. wsi pochodzi prawdopodobnie od głogu, który niegdyś bujnie rósł na tych terenach. Według Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego w 1827 r. w Głogowcu znajdowało się 8 domów, a sama miejscowość liczyła 69 mieszkańców. W oddalonej o niecałe 2 km od centrum Świnic Warckich miejscowości urodziła się i przeżyła połowę życia Helena Kowalska, późniejsza św. Faustyna. W domu, w którym się urodziła (zbudowanym z tzw. opoki – kamienia węglanowo-krzemionkowego), znajduje się muzeum poświęcone jej dzieciństwu. Znajdziemy tu również ekspozycję sprzętów gospodarstwa domowego z początku XX w. i warsztat stolarski ojca Heleny – Stanisława Kowalskiego.

http://www.swinicewarckie.com.pl/asp/dom-narodzin-sw-faustyny,54,,1

W Głogowcu pracuje artysta rzeźbiarz Julian Kacprzak. Prowadzi dobrze wyposażoną pracownię stolarską, w której można
zamówić artystyczne wyroby z drewna, rzeźby, materiały promocyjne. W drugiej połowie 2022 roku będzie możliwość wzięcia udziału w warsztatach.