KAZNÓW 
Z dogi asfaltowej przez wieś piękny punkt widokowy na dolinę rzeki Ner. Jedno z lepszych miejsc, skąd można rozpocząć wyprawę na fotograficzne safari, ponieważ żeruje tam mnóstwo ptactwa wodnego.

 

Z drogi asfaltowej polnymi drogami można dotrzeć do uroczyska olszowego, a pokonując czasami podmokłe łąki, szuwary i trzcinowiska, można zachwycić się niczym nieskażoną przyrodą.