O projekcie

W dniu 24 kwietnia 2019 roku podpisana została umowa z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację międzynarodowego projektu współpracy pn. „Marka lokalna szansą rozwoju regionu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel projektu jest wspieranie zrównoważonego rozwoju regionów opartego na produktach i przedsięwzięciach wykorzystujących lokalne dziedzictwo kulturowo-historyczne i przyrodnicze poprzez współpracę na rzecz wzmocnienia systemów marki lokalnej.

Nasi partnerzy

Historia SMAKU WSI

Historia rejestracji znaku SMAK WSI przetrwał w naszych produktach

Na podstawie uchwały nr XXV/182/2000 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 21 września 2000 roku opracowany został regulamin przyznawania znaku „SMAK WSI”.
Przyznanie znaku „SMAK WSI” następował na wniosek Dyrektora Agroinkubatora Przedsiębiorczości po zatwierdzeniu przez Zarząd Gminy.

Aktualności

Polecane strony