Gusin

Ta dawna wieś rycerska, a później szlachecka, po raz pierwszy jest wzmiankowana w 1392 r., kiedy to w księgach ziemskich sieradzkich odnotowano niejakiego Mojka z Gusina.

We wsi zlokalizowanej ok. 3 km na wschód od Świnic Warckich, w otoczeniu niewielkiej pozostałości założenia parkowego i lasu sosnowego, znajdują się ruiny dawnego dworu. Zbudowany w pierwszej połowie XIX w., mocno zniszczony budynek nie przedstawia już dziś większej wartości architektonicznych. Ma natomiast niewątpliwie wartość sentymentalną, gdyż w latach 1872–1877 mieszkała w nim i tworzyła Maria Konopnicka. Spacerując po okolicznych polach, czerpała natchnienie, odwiedzała pobliskie chłopskie chaty, ale i oddalony ok. 2 km na północ cmentarz parafialny w Grodzisku, który uwieczniła w barwnym opisie. W Gusinie powstał m.in. zbiór wierszy zatytułowany Z łąk i pól oraz napisany tuż przed opuszczeniem dworku wiersz Przed odlotem. Maria Konopnicka pożegnała miejscowość jesienią 1877 r. i udała się wraz z dziećmi do Warszawy.

W 2007 r. dla uczczenia wyjątkowości tego miejsca, na skraju lasu tuż obok prywatnej posiadłości, na której znajduje się zabytkowy dworek, została umieszczona tablica upamiętniająca kilkuletni pobyt Marii Konopnickiej w Gusinie. Odsłonięcia tablicy dokonała m.in. praprawnuczka poetki – Maria Rajpold.