Pradolina Bzury-Neru

Obszar powstawał w okresie zlodowaceń, kiedy to z topniejącego lodowca wypływało wiele rzek. Pradolina Bzury-Neru pokrywa się częściowo z Pradoliną Warszawsko-Berlińską. Teren ten został objęty programem Natura 2000 w celu zachowania cennych siedlisk przyrodniczych. W pradolinie występuje niespotykana nigdzie indziej w województwie łódzkim liczba stawów rybnych, starorzeczy, turzycowisk i torfowisk. Jest to najcenniejszy obszar bagienny w środkowej części kraju. Świat roślin reprezentują tu liczne rzadkie gatunki, np. storczyk kukułka szerokolistna czy miecznik nadmorski, a ponad 100 gatunków ptaków znajduje na terenie ostoi miejsce do lęgu, wśród nich są m.in.: batalion, derkacz i sowa błotna.