Aktualności

Co, gdzie, kiedy.

Pierwsze Certyfikaty Marki Lokalnej przyznane!

Po bezpośrednich spotkaniach z Wnioskodawcami i obradach, Kapituła w dniu 11 lipca br. podjęła uchwałę dotyczącą przyznania Certyfikatów Marki Lokalnej „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”. Kapituła Certyfikacji Marki Lokalnej pozytywnie oceniała 26 z 27 złożonych wniosków, przyznając im minimum po 12 punktów (średnia arytmetyczna z przyznanych punktów przez poszczególnych Członków Kapituły), tym samy przyznała…

Więcej

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w I edycji Certyfikacji Marki Lokalnej.

I edycja Certyfikacji Marki Lokalnej przedłużyła się przez pandemię do 30 maja 2021 roku. Do wniosków złożonych w pierwszym terminie, doszły kolejne. W sumie Kapituła musiała ocenić 27 produktów, usług, wydarzeń. Kapituła miała cały czas wgląd online w złożone dokumenty, a wątpliwości przy ustalaniu punktacji mogła rozwiać podczas wizyt. W ciągu dwóch dni odwiedziliśmy 21…

Więcej

Zapraszamy do składania wniosków

Szanowni Państwo, za nami trudny rok 2020, a początek 2021 nie wróży żebyśmy szybko doczekali się powrotu całkiem normalnego funkcjonowania.  Specyficzne warunki wymuszają niekonwencjonalne działanie. Dlatego przedłużamy okres naboru wniosków, do czasu ustabilizowania się sytuacji epidemicznej. O planowanym zakończeniu naboru poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem. Zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego i zapraszamy do składania wniosków…

Więcej

I edycja Certyfikacji Marki Lokalnej SMAK WSI przetrwał w naszych produktach

30 października br. zakończył się pierwszy nabór wniosków o przyznanie Certyfikatu Marki Lokalnej SMAK WSI przetrwał w naszych produktach. Wpłynęło 21 wniosków reprezentujących wszystkie kategorie. Niestety 3 z nich musieliśmy, w trakcie weryfikacji, odrzucić, ze względu na śmierć wnioskodawcy. Obecnie trwa weryfikacja kryteriów formalnych, a następnie Kapituła rozpatrzy wnioski pod względem spełniania kryteriów merytorycznych. Ze…

Więcej