Aktualności

Co, gdzie, kiedy.

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Aktywnie i zdrowo”

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Aktywnie i zdrowo” “Film powstał w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  

Więcej

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Bogactwo regionu”

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Bogactwo regionu” “Film powstał w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  

Więcej

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Dla seniora”

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Dla seniora” “Film powstał w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  

Więcej

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Trasa rodzinna”

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Trasa rodzinna” “Film powstał w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  

Więcej

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej

Zapraszamy w podróż po dziewięciu gminach, z których każda ma własny charakter, własną historię i niezwykłych ludzi, ambasadorów Sieci Lokalnej Informacji Turystycznej, którzy czerpiąc z dóbr regionu tworzą produkty i usługi o najwyższej jakości.

Więcej

Pierwsze Certyfikaty Marki Lokalnej przyznane!

Po bezpośrednich spotkaniach z Wnioskodawcami i obradach, Kapituła w dniu 11 lipca br. podjęła uchwałę dotyczącą przyznania Certyfikatów Marki Lokalnej „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”. Kapituła Certyfikacji Marki Lokalnej pozytywnie oceniała 26 z 27 złożonych wniosków, przyznając im minimum po 12 punktów (średnia arytmetyczna z przyznanych punktów przez poszczególnych Członków Kapituły), tym samy przyznała…

Więcej