Historia

rejestracji znaku SMAK WSI przetrwał w naszych produktach

Na podstawie uchwały nr XXV/182/2000 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 21 września 2000 roku opracowany został regulamin przyznawania znaku „SMAK WSI”. Przyznanie znaku „SMAK WSI” następował na wniosek Dyrektora Agroinkubatora Przedsiębiorczości po zatwierdzeniu przez Zarząd Gminy. W dniu 31 sierpnia 2004 roku zarejestrowany został znak towarowy przez Urząd Patentowy RP. Właścicielem znaku był AGROINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Parzęczew / PL. Ochrona wygasła w dniu 12 czerwca 2010 roku. W dniu 31 maja 2005 roku zarejestrowany został znak towarowy przez Urząd Patentowy RP. Właścicielem znaku był AGROINKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Parzęczew / PL Ochrona wygasła w dniu 6 listopada 2010 roku. W dniu 9 stycznia 2017 roku zgłoszony został przez Fundację Rozwoju Gmin „PRYM” znak słowno-graficzny i otrzymał w dniu 6 czerwca 2017 roku prawo ochronne na okres do dnia 9 stycznia 2027 roku.

Świadectwo ochronne

Wszelkie projekty graficzne zawierające logo marki "SMAK WSI przetrwał w naszych produktach" chronione są na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.). Prawo ochronne na znak towarowy o nr 319889 z dnia 2019-07-18 zostało udzielone na rzecz FUNDACJA ROZWOJU GMIN PRYM, Parzęczew, Polska.