Spotkanie robocze i wybór Przewodniczącej Kapituły

Pierwsze spotkanie Kapituły Certyfikacji Marki Lokalnej odbyło się łącznie ze spotkaniem roboczym, rozpoczynającym nabór wniosków do tegorocznej certyfikacji. Członkowie Kapituły wybrali spośród siebie Przewodniczącą, którą, jednogłośnie została Agnieszka Kwiatkowska. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele partnerskich gmin, członkowie Zarządu LGD „PRYM” i RLGD „Z Ikrą”, członkowie organizacji pozarządowych i przedsiębiorcy. Przedstawiliśmy uczestnikom zrealizowane do tej pory…