SLIT – ZiBee Pasieka w Woli

„ZiBee Pasieka w Woli” Zbigniew Mielczarek Pszczelarstwo to moja pasja. Zaszczepił ją we mnie mój pradziadek, Stanisław Szymczak, który od czasów II wojny światowej prowadził swoją pasiekę w sąsiedniej miejscowości Jeziorko. Do dziś pamiętam, jak wspólnie opiekowaliśmy się pszczołami i pozyskiwaliśmy pyszny miód. Praca przy ulach i zapewnienie pszczołom odpowiednich warunków do przygotowania miodu jest…

SLIT – Szydłów

Szydłów Początki wsi sięgają XIV w. Na przestrzeni dziejów miejscowość miała wielu właścicieli. Na jej terenie możemy znaleźć kilka ciekawych obiektów, m.in. relikty grodziska stożkowego, położonego nad Nerem po lewej stronie drogi biegnącej od Jerwonic. Grodzisko to, zwane lokalnie „Okopami”, pochodzi z IX w. n.e. Ustalenie dokładnego czasu powstania zawdzięczamy badaniom archeologicznym przeprowadzonym w 2005…

SLIT – Puczniew

Puczniew W 1176 r. Kazimierz Sprawiedliwy nadał wieś cystersom z Sulejowa. Własność tę potwierdzali wielokrotnie inni polscy królowie i książęta, jednak w 1405 r. cystersi przestali być właścicielami tych terenów, a Puczniew przeszedł w ręce Mikołaja Adwańca. We wsi, jeszcze w latach 70. XX w., stał dwór rodziny Wernerów pochodzący z drugiej połowy XIX w.…

SLIT – Mikołajewice

Mikołajewice Wieś, której pierwszymi właścicielami byli Mikołajewscy. Pierwsza wzmianka o niej, autorstwa Jana Łaskiego, pochodzi z 1386 r. W kolejnych latach Mikołajewice trafiają w ręce Walewskich, potem Bobrownickich. Będąc we wsi, koniecznie trzeba zwiedzić drewniany, rzymskokatolicki kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia ta istnieje od 1420 r., a pierwotna świątynia powstała z fundacji Mikołajewskich. Spłonęła…

SLIT – Rezerwat „Jodły Oleśnickie”

Rezerwat „Jodły Oleśnickie” Nieopodal wsi Franciszków, w kompleksie leśnym, znajduje się rezerwat „Jodły Oleśnickie”. Założony w 1962 r. rezerwat o powierzchni niemalże 12 ha chroni wielowarstwowy drzewostan jodłowy na siedlisku świeżego lasu mieszanego z grupami starodrzewia jodłowego. Najcenniejsze jodły o przeciętnej wysokości dochodzącej do 30 m liczą sobie nawet 140 lat. W runie znajdziemy ogromną różnorodność…

SLIT – Rzymskokatolicki kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku

Rzymskokatolicki kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku Wzniesiony z fundacji księżnej Barbary z Duninów Sanguszkowej w latach 1775–1781 barokowy kościół ma jednolity wystrój z końca XVIII w. W wyniku walk toczonych na tym teranie w 1914 r. budynek uległ poważnym zniszczeniom, po zakończeniu I wojny został odnowiony staraniem wiernych. W latach okupacji hitlerowskiej kościół zmieniono…

SLIT – Malanów

Malanów Malanów to wieś, w której znajduje się kilka dworów. Po potopie szwedzkim, a najpóźniej na przełomie XVII i XVIII w., rodzina Malanowskich – właścicieli dóbr – wzniosła pierwszy, drewniany dwór. Był to tzw. dwór na kopcu. Powstał na sztucznie usypanej wyspie na spiętrzeniu niewielkiej rzeczki – Sroczki. Dzięki opisom i badaniom archeologicznym wiemy, że była…

SLIT – Orzechove AlpakoveLove

Orzechove AlpakoveLove W tej niewielkiej miejscowości znajduje się jedno z zaledwie kilku w całym regionie łódzkim gospodarstw hodujących alpaki. Orzechowe AlpakoveLove, bo tak nazywa się to miejsce, oferuje zajęcia z tymi sympatycznymi zwierzętami. Bezpośredni kontakt ze spokojnie nastawioną do człowieka i ciekawską alpaką daje ogromne poczucie spokoju. Karmienie, przytulanie, głaskanie alpaki odpręża, wycisza i nastraja…

SLIT – Głaz narzutowy Trupianka

Trupianka W niewielkiej wsi, wchodzącej dzisiaj w skład Orzechowa, za remizą tutejszej Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP), niemalże na skraju lasu, znajdziemy drugi co do wielkości głaz narzutowy w województwie łódzkim. Jego obwód wynosi 1060 cm. Trafił tutaj ok. 400 tysięcy lat temu dzięki lądolodowi skandynawskiemu. Trafimy do niego bez większego problemu, idąc obok placu zabaw…

SLIT – Zalew

Zalew Wieś wzmiankowana już w 1386 r. Dawniej istniał tu drewniany dwór, który spłonął w końcu XIX w. Na terenie tej miejscowości znajdziemy kurhan „Kamionka”. Jest to obiekt o średnicy ok. 12 m i wysokości 4 m, na którego szczycie widniej krzyż. Pochowano tutaj ok. 100 żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w czasie Operacji Łódzkiej w…