Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Aktywnie i zdrowo”

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Aktywnie i zdrowo” “Film powstał w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Bogactwo regionu”

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Bogactwo regionu” “Film powstał w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Dla seniora”

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Dla seniora” “Film powstał w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Trasa rodzinna”

Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej „Trasa rodzinna” “Film powstał w ramach realizacji projektu współpracy pn. „Sieć Lokalnej Informacji Turystycznej” Projekt współpracy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”  

Pierwsze Certyfikaty Marki Lokalnej przyznane!

Po bezpośrednich spotkaniach z Wnioskodawcami i obradach, Kapituła w dniu 11 lipca br. podjęła uchwałę dotyczącą przyznania Certyfikatów Marki Lokalnej „SMAK WSI przetrwał w naszych produktach”. Kapituła Certyfikacji Marki Lokalnej pozytywnie oceniała 26 z 27 złożonych wniosków, przyznając im minimum po 12 punktów (średnia arytmetyczna z przyznanych punktów przez poszczególnych Członków Kapituły), tym samy przyznała…

Zakończyła się ocena wniosków złożonych w I edycji Certyfikacji Marki Lokalnej.

I edycja Certyfikacji Marki Lokalnej przedłużyła się przez pandemię do 30 maja 2021 roku. Do wniosków złożonych w pierwszym terminie, doszły kolejne. W sumie Kapituła musiała ocenić 27 produktów, usług, wydarzeń. Kapituła miała cały czas wgląd online w złożone dokumenty, a wątpliwości przy ustalaniu punktacji mogła rozwiać podczas wizyt. W ciągu dwóch dni odwiedziliśmy 21…