Cmentarze ewangelickie w gminie Świnice Warckie

Podobnie jak i w innych okolicznych gminach, tak i tu pozostało po niemieckich kolonistach z XIX w. kilka zatartych w pejzażu okolicznych pól i lasów cmentarzy. Dla wytrawnego badacza czy pasjonata historii tego regionu ciekawa może się wydać próba dotarcia do pozostałości tych nekropolii. Zanim na zawsze znikną z krajobrazu i pamięci warto poszukać ich pozostałości we wsiach Zimne, Piaski czy Chorzepin. W tej ostatniej pośród okolicznych pól wyraźnie wyróżnia się zwarty prostokąt krzewów i niskich drzew z pozostałym wśród nich krzyżem upamiętniającym nekropolie.