Gmina Pęczniew

Gmina Pęczniew, miejsce rodowe rodziny Pęczniewskich, to bardzo interesujący obszar pod względem rekreacyjno-wypoczynkowym. Jednym z największych walorów gminy jest znajdujący się na jego obszarze zbiornik wodny Jeziorsko o łącznej powierzchni 42,3 km² i pojemności 202,8 mln m³. Tak duży akwen wodny to doskonałe miejsce do rekreacji i wypoczynku nie tylko dla amatorów sportów wodnych (w 2020 r. na terenie gminy ukończono budowę portu jachtowego), kąpieli czy wędkarstwa, ale również dla miłośników przyrody. Znaczącym bogactwem są lasy zasobne w grzyby i owoce leśne. W gminie Pęczniew znajduje się również wiele ośrodków rekreacyjnych.

Ślady osadnictwa na terenie gminy sięgają odległych czasów, o czym świadczy odkrycie cmentarzyska kultury łużyckiej wczesnej epoki żelaza. Odnaleziono również dużą osadę z wczesnego średniowiecza (pozostałości gródka na kopcu), a nawet ślady osadnictwa z okresu cesarstwa rzymskiego.

http://www.peczniew.pl/index.php/gmina-peczniew/historia

Drużbin