Siedlątków

Wzmianki o miejscowości w źródłach pisanych pojawiają się od 1372 r., wtedy jej właścicielem był Thliborianus. Na początku XV w. należała do rodu Radliców z Pęczniewa. Przez pewien czas (od XV do XVII w.) Siedlątków posiadał prawa miejskie. W okresie powstania styczniowego wieś należała do Jana Jabłkowskiego.

W latach 60. XX w., podczas prac archeologicznych, na terenie miejscowości odkryto pozostałości dawnego średniowiecznego gródka. Była to obronna siedziba rycerska z drugiej połowy XIV w. Na szczycie grodziska stała kiedyś drewniana wieża obronna. Archeolodzy odkryli również hełm i zbroję. Pozostałości grodu są dzisiaj niedostępne, gdyż zostały zalane przez wody zbiornika Jeziorsko.

Kościół pw. św. Maraka Ewangelisty w Siedlątkowie

Kościół w Siedlątkowie to siedziba najmniejszej, bo liczącej tylko ok. 180 wiernych, parafii w Polsce. Fakt ten przyciąga wielu turystów, a także przyszłych małżonków, którzy to właśnie tutaj chcą powiedzieć sobie sakramentalne tak.

Kościół jest zlokalizowany na krańcu wioski, w malowniczo położonym zakolu wału zaporowego i falochronu. Został wniesiony w 1683 r. jako parafia pw. św. Marka Ewangelisty. Budynek zbudowano z kamienia polnego i cegły na miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła. Był on kilkukrotnie przebudowywany.

Prezbiterium kościoła ma kształt prostokąta. Wewnątrz zachowały się fragmenty dawnej konstrukcji. Atutem budowli są sklepienia kolebkowo-krzyżowe ze skromną dekoracją. W nawach przetrwało sklepienie kolebkowe z lunetami. Ważnym elementem wystroju kościoła jest ołtarz główny z kopią obrazu Matki Boskiej Siedlikowskiej, wykonaną w 1958 r. (oryginalny, XVII-wieczny, renesansowy obraz spalił się w 1957 r.). W bocznym, późnorenesansowym ołtarzu z połowy XVII w. widnieją malowane sceny z życia św. Izydora Oracza, patrona rolników.

W podziemiach kościoła pochowano powstańca z 1863 r., Adama Bolesława Jabłkowskiego herbu Wczele. Urodzony w 1837 r. w Siedlątkowie, zginął w trakcie powstania styczniowego koło Rudnik w walce z oddziałami kozackimi.

10 października 1967 r. budynek kościoła parafialnego pw. św. Marka Ewangelisty został objęty ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków (numery rejestrowy: 711/214/A). Mimo to w latach 70. XX w. w związku z budową zbiornika wodnego Jeziorsko świątynia ta miała zostać rozebrana i przeniesiona w inne miejsce. Zdecydowano się jednak pozostawić ją na pierwotnym miejscu, co dziś czyni jej lokalizację tak wyjątkową.

Nieopodal kościoła w 80. rocznicę powstania Polskiego Związku Łowieckiego został wzniesiony pomnik poświęcony patronowi myśliwych – św. Hubertowi z Liège. Monument ten wystawili myśliwi okręgu sieradzkiego.

Cmentarz rzymskokatolicki w Siedlątkowie

Cmentarz znajduje się ok. 800 m od świątyni w Siedlątkowie. To tam można zaparkować samochód czy autokar i wybrać się na spacer po okolicy. Na terenie niewielkiej, wiejskiej nekropoli zachowała się murowana neogotycka kaplica, wzniesiona w 1876 r. W kaplicy znajduje się późnorenesansowy ołtarz z obrazami z 1640 r. Ciekawostką wartą uwagi jest niewielki grób nieznanego żołnierza z czasów II wojny światowej.

Drewniany wiatrak Koźlak w Siedlątkowie

Na terenie prywatnym należącym do jednego z miejscowych gospodarstw znajduje się stary, dzisiaj już dość mocno nadgryziony zębem czasu, wiatrak typu koźlak. Wniesiono go w drugiej połowie XIX w. w Zduńskiej Woli. W obecne miejsce został przeniesiony w 1902 r. Wiatrak pracował do 1954 r. – 10 lat później zdjęto z niego śmigi. Dzisiaj przypomina o dawnych czasach na tych terenach.

3 października 1986 r. wiatrak został objęty ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków (numery rejestrowy: 333/12/86/A).

Klif w Siedlątkowie

Klif w Siedlątkowie, znajdujący się obok miejscowej parafii, to wyjątkowo malowniczy fragment zbiornika Jeziorsko. Jest to najdłuższy i najwyższy fragment wybrzeża klifowego nad tym zbiornikiem – różnice poziomu wody zbiornika przekraczają nawet 5 m w ciągu roku. Występuje tutaj proces regularnego podmywania i cofania oraz osuwania brzegów. To bardzo spektakularne i widowiskowe miejsce, które jest doskonałym plenerem fotograficznym. Wybrzeże typu klifowego to ponad 1/3 całej linii brzegowej. Można do niego łatwo dotrzeć zarówno samochodem, jak i autokarem. Podobne wybrzeża znajdują się również na południe od Siedlątkowa, w Popowie oraz w Brodni.

Tama – zbiornik Jeziorsko w Siedlątkowie

Tama na zbiorniku wodnym Jeziorsko należy do największych jak dotąd przedsięwzięć hydrotechnicznych na terenie województwa łódzkiego. Betonowa zapora przy zbiorniku ma łączną powierzchnię przekraczającą 42 km2 i 12 m wysokości.

Przy tamie, wzniesionej na terenie granicznym między województwami łódzkim i wielkopolskim, znajduje się elektrownia wodna. W województwie wielkopolskim wybudowano parking, z którego rozciąga się najlepszy widok na spiętrzone wody zbiornika. Można także skorzystać z małego parkingu pośrodku tamy. Na tamie stoi obelisk poświęcony inżynierowi Józefowi Głuszakowi, pomysłodawcy i projektantowi zbiornika. Wybierając się w te okolice, warto zabrać ze sobą lornetkę, a by z tamy zobaczyć nie tylko malowniczo położony kościół parafialny w Siedlątkowie, ale też okoliczne ptactwo, mieszkające nad brzegiem Jeziorska.