Rezerwat ornitologiczny Jeziorsko

Rezerwat przyrody obejmuje południową część zbiornika zaporowego Jeziorsko na rzece Warcie, aż do linii łączącej miejscowość Jeziorsko z Brodnią, znajdującą się na terenie gminy Pęczniew oraz miasta i gminy Warta. Zadaniem rezerwatu jest ochrona płytkiej części zbiornika wraz z ostojami wielu gatunków ptaków wodnych i wodno-błotnych.

Można tu spotkać m.in.: bociana czarnego, gęś gęgawę, mewę małą, mewę srebrzystą, mewę pospolitą, bataliona i podróżniczka, a także kaczki: krzyżówkę, płaskonosa, czernicę, głowienkę i perkozy: dwuczuba oraz rdzawoszyjnego. Na terenie rezerwatu znajduje się najważniejsze w skali kraju stanowisko lęgowe czapli białej.

http://ptaki.info/index_obszary.php?dzial=2&kat=8&art=16