Zbiornik Jeziorsko

Zbiornik wodny Jeziorsko jest zlokalizowany na terenie dwóch województw – znaczna jego część znajduje się na obszarze województwa łódzkiego, jednak niewielka, północno-zachodnia część (w okolicach miejscowości Miłkowice, Młyny Strachockie i Skęczniew) jest położona na obszarze województwa wielkopolskiego.

Jeziorsko należy do największych sztucznych zbiorników na terenie kraju. Ma 16,3 km długości, jego szerokość zaś mieści się w przedziale od 1,8 do 3,5 km. Łączna powierzchnia zbiornika wynosi 42,3 km², jego pojemności to 202,8 mln m³.

Jeziorsko jest zlokalizowane między miastem Warta na południu, a miejscowością Skęczniew na północy, gdzie znajduje się zapora. Pomysł budowy zbiornika zaporowego na Warcie powstał jeszcze na początku lat 60. XX w. Prace związane z realizacją koncepcji rozpoczęto na przełomie 1975 i 1976 r., gotowy zbiornik oddano do użytku w 1986 r. Wybudowano go, aby uregulować przepływu rzeki Warty, nawodnić okoliczne pola oraz postawić elektrownię wodną. Ponadto zbiornik wodny miał się stać atrakcyjnym miejscem do uprawiania sportów i rekreacji.

W czasie przygotowania terenu pod inwestycję trzeba było wysiedlić część mieszkańców z okolicznych wiosek. Przeniesiono ok. tysiąca osób mieszkających w czterystu gospodarstwach domowych. Koszt budowy zbiornika to kwota ok. miliarda złotych.

Jak wspomniano, jednym z celów przyświecających budowie zbiornika zaporowego była chęć wygenerowania energii elektrycznej przy wykorzystaniu mechanizmu hydroelektrowni przepływowej, czyli elektrowni wodnej. Cel ten został osiągnięty. Zapora czołowa zbiornika koło Skęczniewa została wykorzystana do wytwarzania energii w elektrowni wodnej o mocy 4,89 MW. Oprócz niej wzniesiono dwie zapory boczne: w dolinie Pichny oraz w dolinie Teleszyny.

Zbiornik Jeziorsko jest wykorzystywany nie tylko do uprawiania sportów amatorskich, ale również do organizacji profesjonalnych zawodów sportowych. Na zbiorniku w 1999 r. były rozegrane motorowodne mistrzostwa Polski, a w 2001 r. odbyły się tu eliminacje do motorowodnych mistrzostw Europy.