Drewniany kościół pw. św. Katarzyny w Pęczniewie

Kościół rzymskokatolicki pw. św. Katarzyny, ufundowany przez Franciszkę i Tomasza Kossakowskich, został wybudowany w 1761 r. Świątynię rozbudowano w XIX w. Budowla ta jest drewniana, jednonawowa, o konstrukcji zrębowej, zwieńczona daszkiem ostrosłupowym z latarnią. Chór jest podparty dwoma słupami z falistą linią parapetu, na nim zaś znajduje się prospekt organowy. Na uwagę zasługuje wyposażenie kościoła, w szczególności ołtarze, ambona i chrzcielnica.

Ołtarz główny wykonany w stylu renesansowym datuje się na ok. 1640 r., z kolei ołtarze boczne w stylu barokowym powstały kilkadziesiąt lat później, ok. roku 1700. Późnorenesansowa ambona zlokalizowana po lewej stronie od ołtarza w prezbiterium została wykonana w XVIII w. Chrzcielnica kościelna pochodzi z drugiej połowy XVII w.

W świątyni jest umieszczona tablica poświęcona pamięci 6. Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stefana Żółkiewskiego poległych na frontach II wojny światowej. Na cmentarzu przykościelnym znajduje się grób fundatorów świątyni oraz drewniana dzwonnica.

Budynek kościoła pw. św. Katarzyny został wpisany do rejestru zabytków 6 października 1967 r. (nr rejestrowy: 95/211/A)

https://peczniew.wiekszedobro.pl