Zalew

Wieś wzmiankowana już w 1386 r. Dawniej istniał tu drewniany dwór, który spłonął w końcu XIX w. Na terenie tej miejscowości znajdziemy kurhan „Kamionka”. Jest to obiekt o średnicy ok. 12 m i wysokości 4 m, na którego szczycie widniej krzyż. Pochowano tutaj ok. 100 żołnierzy niemieckich, którzy zginęli w czasie Operacji Łódzkiej w 1924 r. wskutek bratobójczego ognia. Miejscowe przekazy mówią jednak, że w tym samym miejscu 100 lat wcześniej pochowano także żołnierzy napoleońskich, którzy zmarli z powodu ran i chorób w czasie odwrotu spod Moskwy. W związku z tym kurhan „Kamionka” nazywany jest także „Kurhanem Napoleońskim”.

Nieopodal kurhanu znajdują się jeszcze trzy zbiorowe mogiły żołnierzy poległych w czasie I wojny światowej. Dwie z nich, położone w pobliżu stawów rybnych, skrywają szczątki ok. 40 żołnierzy, natomiast trzecia jest obecnie pusta. Zapewne jest to wynik ekshumacji, gdy szczątki poległych przeniesiono w inne miejsce, a kopiec odtworzono. Znajduje się on w lesie na południowy zachód od wsi.

Gospodarstwo Rybackie PZW O/Sieradz

We wsi znajduje się kompleks stawów, należący do sieradzkiego okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego (PZW O/Sieradz). Podstawowym zadaniem gospodarstwa, obok tradycyjnej hodowli ryb, jest sprzedaż materiału zarybieniowego oraz doradztwo. W gospodarstwie można nabyć materiał zarybieniowy takich gatunków jak: karp, karaś pospolity, lin, kleń, boleń, szczupak, sandacz, jaź, sum, amur czy tołpyga. Od 1987 r. PZW O/Sieradz systematycznie zarybia wody swoje okręgu oraz współpracuje z innymi gospodarstwami na terenie kraju. Materiał do zarybień jest obecnie hodowany przez PZW w niedawno wybudowanym ośrodku.

Na miejscu można kupić świeże ryby, m.in. karpia, pstrąga, węgorza i tołpygę. Na terenie ośrodka znajduje się również pasieka licząca 40 rodzin pszczelich.

Zalew 176 a, 95-083 Lutomiersk

telefon: 43 822 51 58