Tumusin

Na terenie wioski, wzmiankowanej po raz pierwszy w 1402 r., zachował się drewniany dwór szlachecki z początków XIX stulecia, o konstrukcji zrębowej, wzniesiony na planie prostokąta z gankiem wspartym na czterech kolumnach, zwieńczonym tympanonem. W środku zachował się dwutraktowy układ wnętrza z sienią na osi oraz pierwotna stolarka, utrzymana w stylu klasycystycznym.

Obok dworu stoi zabytkowy, murowany lamus z połowy XVIII w. Jest to budowla parterowa, podpiwniczona, wzniesiona na planie prostokąta. Posiada ganek wsparty na czterech słupach. Zachowała się też piwnica ze sklepieniem kolebkowym, podpartym filarem.