Rożniatów

Miejscowość słynęła niegdyś z kamieniołomów tzw. wapienia rożniatowskiego. Był on wydobywany na tych terenach w XIX i na początku XX w., głównie na potrzeby lokalne. Wędrując po okolicy, można odnaleźć wiele domów wybudowanych z opoki, jak jest nazywany ten biały kamień. Z tego budulca poza domami mieszkalnymi budowano również zabudowania gospodarcze oraz miejscowe świątynie (m.in. w Wieleninie, Wilamowie, Dzierżawach). Współcześnie kamień ten staje się co raz bardziej popularny i jest stosowany w nowoczesnych projektach architektonicznych.