Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka

Celem tego rezerwatu jest ochrona i zachowanie rzadko już występującego zespołu dąbrowy świetlistej oraz stanowisk roślin ciepłolubnych oraz chronionych. W rezerwacie rosną 100-letnie oraz starsze okazy dębów. Powierzchnia rezerwatu wynosi 100,47 ha. Na jego terenie, poza dębami, występują również: sosny, graby, buki, lipy, jawory oraz brzozy. W bardzo bogatym runie leśnym rosną gatunki chronione, takie jak: goździk pyszny, lilia złotogłów, naparstnica zwyczajna, orlik pospolity, wawrzynek wilczełyko, konwalia majowa, kruszyna pospolita i kalina koralowa.

Świat fauny leśnej tworzą popularnie występujące na tym terenie gatunki zwierząt. Można tu spotkać żmiję zygzakowatą czy sowę puchacza. Rezerwat przyrody Dąbrowa Grotnicka jest największym tego typu obszarem w rejonie Łodzi.

https://grotniki.lodz.lasy.gov.pl/dabrowa-grotnicka2#.YUowArgzZPY