Renesansowy pałac Grudzińskich

Jest to jeden z najpiękniejszych zabytków renesansu w środkowej Polsce. Jego budowę rozpoczął w 1610 r. dziedzic Poddębic, wojewoda rawski Zygmunt Grudziński, a dokończył jego syn Stefan, który prawdopodobnie dostawił loggię ze sklepieniem krzyżowym w stylu kalisko-lubelskim, dzięki czemu nadał charakterystyczny wystrój przesądzający o oryginalności budowli. Kolejnej przebudowy dokonała księżna Barbara Sanguszkowa w 1773 r., a sto lat później Napoleon Zakrzewski dobudował od strony północnej poprzeczny budynek, nawiązujący stylem do trzonu głównego. W pałacu znajduje się Izba Regionalna, w której zgromadzono przedmioty pochodzące z wykopalisk oraz pamiątki dotyczące historii miasta i okolic. Budynek pałacu jest dzisiaj siedzibą domu kultury oraz Poddębickiego Towarzystwa Regionalnego.

Pobliski zespół pałacowo-parkowy jest również od wielu lat sensorycznym „Ogrodem Zmysłów” – plenerowym kompleksem alejek, ławeczek, strumyków, grot, wzniesień i klombów, zaprojektowanym tak, aby w sposób zintensyfikowany i celowy oddziaływać na zmysły pozawzrokowe w większym stopniu niż zwykle. Jest to jedno z ulubionych i najczęściej odwiedzanych przez turystów miejsc w Poddębicach.

W 1858 r. w Poddębicach mieszkało ponad 250 wyznawców kościoła ewangelicko-augsburskiego. Byli to w większości potomkowie sprowadzonych tu w latach 20. XIX w. kolonistów. Dla nich to w 1871 r. wzniesiono murowany zbór, należący do parafii w Konstantynowie. Kościół parafii ewangelicko-augsburskiej w Poddębicach, znajdujący się w granicach założenia „Ogrodu Zmysłów”, oprócz pełnienia funkcji sakralnej jest też siedzibą poddębickiej Pijalni Wód Termalnych oraz Teatru Integracji. Odbywają się tutaj wystawy, koncerty i lekcje muzealne.

Stosunkowo późno, bo dopiero 31 grudnia 1990 r., zbór ewangelicki w Poddębic został objęty ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków (nr rejestrowy: 366/A). Znacznie wcześniej, bo 10 października 1967 r., taką ochronę uzyskała brama z dzwonnicą w zespole zboru ewangelickiego (nr rejestrowy: 102/228/A).