Niemysłów

Wieś arcybiskupstwa gnieźnieńskiego (dawniej miasto – lokacja przed 1563 r.) jest położona w odległości ok. 13 km na zachód od Poddębic. Niemysłów nie cieszył się zbyt długo kartą civitas (lokacji miasta), bowiem po 1563 r. już miastem nie był. Wiemy natomiast, że należał do kościoła przez ponad 600 lat, aż do końca XIX w.

We wsi znajduje się kościół parafialny pw. św. Michała Archanioła, zbudowany z drewna w końcu XVII w., przebudowany na ceglaną świątynię w 1880 r. z zachowaniem planu i kształtów drewnianego budynku, z murowaną kaplicą Aniołów Stróżów z pierwszej połowy XVII w. We wnętrzach odnajdziemy pięć ołtarzy o wystroju barokowym.

6 października 1967 r. kościół parafialny został objęty ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków (nr rejestrowy: 709/208/A.