Domaniew

Najstarsze ślady osadnictwa w okolicach Domaniewa pochodzą z młodszej epoki kamienia gładzonego, czyli neolitu. W 1357 r. wieś została wspomniana w Kodeksie Dyplomatycznym Wielkopolski. Kazimierz Wielki potwierdził wówczas znajdujące się tu posiadłości kapituły gnieźnieńskiej. Jest to również gniazdo rodu Domaniewskich herbu Lubicz.

W majątku Domaniew, w rodzinie ziemiańskiej Ryszarda i Heleny z Mareckich, 12 lutego 1895 r. urodził się Stefan Pogonowski, bohater Bitwy Warszawskiej, który poległ pod Radzyminem 15 sierpnia 1920 r., prowadząc do ataku I batalion 28. pułku Strzelców Kaniowskich.

We wsi znajduje się późnogotycki kościół parafialny pw. św. Floriana. Arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki erygował tutejszą parafię w XIV w. Wtedy to istniał tu już drewniany kościół pw. św. Jadwigi. Obecny kościół został ufundowany przez chorążego łęczyckiego Stanisława Zalewskiego i jego żonę Jadwigę. Murowana świątynia (z cegły ułożonej w wątku gotyckim) z czworoboczną wieżą została przebudowana w XIX w. W prezbiterium można zauważyć sklepienie kolebkowe z lunetami a nad absydą sgraffitową dekorację. Na sklepieniu znajdują się kartusze z herbami Korab i Dołęga. Wystrój wnętrza w większości jest barokowy. Z zabytkowych pamiątek warto zwrócić uwagę na krucyfiks z XVII w. oraz pozłacany kielich z datą 1670.

Kościół ten jest objęty ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków z 3 października 1967 r. (nr rejestrowy: 703/199/A).

W Domaniewie, przy drodze do Domaniewka, znajduje się cmentarz parafialny z okazałą, datowaną na połowę XIX w. bramą zwieńczoną rzeźbą anioła dmącego w trąbę, symbolizującą sąd ostateczny. Jest tu kilka wiekowych nagrobków upamiętniających osoby związane z miejscowością.