Czepów i zespół dworsko-parkowy w Czepowie

Czepów to dawna szlachecka, średniowieczna wieś. Na terenie miejscowości zachował się dwór, którego powstanie datuje się na wiek XIX. Obecny stan budynku jest wynikiem gruntownej przebudowy. Z pierwotnego założenia dworskiego zachował się też park o charakterze krajobrazowym. Rosnące tutaj drzewa mają od 150 do 200 lat. Można wśród gęstwiny rozpoznać takie gatunki jak: robinia biała, grab pospolity, wiąz szypułkowy, lipa drobnolistna i kasztanowiec zwyczajny. W parku zachowały się również fragmenty oryginalnej alei grabowej.