Cmentarze

Konstantynowskie cmentarze powstały w latach 20. XIX w. Pierwotnie sąsiadujące ze sobą cmentarze ewangelicki i katolicki stanowią dzisiaj całość. Możemy tutaj znaleźć wiele cennych nagrobków i pomników.

Spacerując po terenie cmentarza, będziemy mogli zobaczyć pomnik nagrobny założyciela Konstantynowa Łódzkiego – Mikołaja Krzywiec-Okołowicza. Znajdziemy tutaj także wydzieloną kwaterę ofiar obozu przesiedleńczego, zbiorową mogiłę ofiar wojny obronnej z września 1939 r., grób nieznanego powstańca z 1863 r., mogiłę żołnierza AK – Stanisława Adamkowskiego (ps. Żelazny), grób Mariana Podwysockiego – uczestnika obrony Lwowa, pomnik oraz kilka tablic upamiętniających dzieci – ofiary terroru hitlerowskiego, grób żołnierzy armii rosyjskiej poległych w 1914 r. i wiele innych.

Cmentarz żydowski, a właściwie miejsce po nim, znajduje się na terenie Centrum Sportu i Rekreacji (ośrodka „Nad Stawami”). Niestety nie znajdziemy w tym miejscu żadnych śladów po nekropolii, która została założona w latach 30. XIX w.

http://cmentarze-zydowskie.pl/konstantynow_lodzki.htm

Cmentarz żołnierzy niemieckich oraz rosyjskich z okresu I wojny światowej w Rszewie

W lesie nieopodal skrzyżowania ulic Zielonej, Letniskowej i Konopnickiej, na niewielkim wzniesieniu, znajduje się cmentarz wojskowy. Walki o Konstantynów Łódzki toczone w ramach tzw. Operacji Łódzkiej, będącej jedną z największych ofensyw wojskowych w czasie I wojny światowej, pochłonęły wiele ofiar. W mogiłach z tego okresu pochowani są żołnierze obydwu walczących armii. Warto pamiętać, że po obu stronach walczyli również Polacy wcielani do armii państw zaborczych. Tutejszy cmentarz jest miejscem ostatniego spoczynku ponad tysiąca ofiar tej wojny.