Bałdrzychów

W 1176 r. książę Kazimierz Sprawiedliwy nadał tę wieś cystersom z Sulejowa. W 1331 r. miejscowość najechali rycerze Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwani Krzyżakami. W Królestwie Polskim istniała gmina Bałdrzychów, która została przemianowana w 1868 r. w gminę Poddębice.

Na terenie wsi zachowało się popielnicowe cmentarzysko ciałopalne kultury pomorskiej, przebadane przez łódzkich archeologów w połowie lat 80. XX w.

W Bałdrzychowie znajduje się także kościół pw. św. Idziego zbudowany w 1847 r. po spaleniu się poprzedniej świątyni w 1824 r. Na łuku tęczowym, od strony nawy widnieje polichromia przedstawiająca scenę z ojcami zakonu Kamedułów, czego dowodzą ich stroje. Kameduli byli często myleni z cystersami, którzy przebywali na tych terenach od XII w. Na uwagę zasługują również elementy wyposażenia: rzeźba św. Jana Nepomucena z XVIII w., krucyfiks z końca XVIII w. i rokokowa monstrancja z 1761 r.

Nad wejściem do kościoła znajduje się tablica pamiątkowa, poświęcona Leonowi Wilmańskiemu, miejscowemu lotnikowi RAF-u (Królewskich Sił Powietrznych Wielkiej Brytanii) z Dywizjonu Bombowego 301, który zginął podczas II wojny światowej w walkach nad terytorium Niemiec.

2 października 1967 r. budynek kościoła parafialnego pw. św. Idziego został objęty ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków (numery rejestrowy: 700/192/A).