Drewniane, parterowe domy tkaczy

Jednym z licznych śladów po przemysłowej przeszłości Aleksandrowa Łódzkiego są zachowane w mieście drewniane domy tkaczy. Te niewielkie budynki znajdziemy jeszcze na wielu uliczkach. Część z nich została niedawno odnowiona. Każdy z takich domów był przeznaczony dla osadników przybywających do miasta z krajów niemieckich, Prus czy Saksonii. Dom służył za miejsce pracy i odpoczynku dla całej rodziny. Najwięcej takich zabudowań pozostało przy ulicach: Pabianickiej, Ogrodowej, Warszawskiej, Łęczyckiej, Wojska Polskiego czy Wierzbińskiej.

Najstarsze z nich pamiętają początki Aleksandrowa. Domy mają szerokie fronty, dwuspadowe dachy, obszerną sień po środku, prowadzącą do kolejnych pomieszczeń na parterze i na poddaszu budynku. Inne ciekawe obiekty związane z przemysłowym dziedzictwem miasta to fabryki i domy fabrykanckie. Jednym z nich jest zespół fabryczno-mieszkalny Alberta Stillera, mieszczący się przy ulicy Wojska Polskiego 31, wybudowany w 1908 r. Zespół składa się z willi fabrykanckiej, fabryki z czerwonej cegły, w której produkowano pończochy, oraz budynków gospodarczych i ogrodu.