Karp Bełdowski | Prywatne Gospodarstwo Rolno Rybackie w Bełdowie Agrorekreacja – Tadeusz Michaś

Gospodarstwo Rolno-Rybackie Bełdów gospodaruje na 300 ha gruntów, z czego 150 ha
stanowią stawy hodowlane. Na pozostałych 150 ha gruntów produkowane są zboża, które
w większości stanowią pasze dla naszych karpi. Tradycja hodowli karpia na tych terenach sięga już XV wieku, stąd możemy śmiało mówić o linii hodowlanej „Karpia Bełdowskiego”, która udoskonalana przez wieki daje obecne rezultaty hodowlane. Nasz karp cechuje się bezłuskową skórą, małą głową oraz silnym wygrzbieceniem i umięśnieniem ciała. Posiadamy w swojej ofercie wiele gatunków ryb słodkowodnych. Ryby te sprzedawane są w ilościach hurtowych i detalicznych. Gospodarstwo dysponuje, do przewozu żywych ryb, specjalistycznym transportem samochodowym o ładowności jednorazowej do 1500 kg i dowozi ryby do odbiorców w całym kraju.

Bełdów 70, Aleksandrów Łódzki
+48 42 712 14 12