Szydłów

Początki wsi sięgają XIV w. Na przestrzeni dziejów miejscowość miała wielu właścicieli. Na jej terenie możemy znaleźć kilka ciekawych obiektów, m.in. relikty grodziska stożkowego, położonego nad Nerem po lewej stronie drogi biegnącej od Jerwonic. Grodzisko to, zwane lokalnie „Okopami”, pochodzi z IX w. n.e. Ustalenie dokładnego czasu powstania zawdzięczamy badaniom archeologicznym przeprowadzonym w 2005 r. Wiemy, m.in. również to, że był to drewniano-ziemny gród wykorzystywany w czasie zagrożenia.

Kolejnym obiektem wartym zobaczenia jest dawny dwór, który na skutek bardzo wielu przeróbek w najmniejszym stopniu nie przypomina tego typu budowli. Już w dwudziestoleciu międzywojennym uznawano go za dom mieszkalny, a nie dwór. Jedynym elementem, który może przypominać dawny wygląd, jest niewielki, ozdobny ganek. Nie możemy również określić czasu powstania dworu, gdyż nie odnaleziono żadnych dokumentów dotyczących jego budowy.

Niewątpliwie bardzo ważną atrakcją Szydłowa jest podworski park z 27 gatunkami drzew. Pośród niemalże 1000 okazów dominują dęby szypułkowe, których w 1976 r. naliczono aż 300. Bardzo wiele z nich trafiło na listę pomników przyrody.