Ścieżka dydaktyczna „Zieleń”

Nieopodal kompleksu term w Uniejowie znajduje się ścieżka edukacyjna. Samo uroczysko jest położone w pradolinie rzeki Warty i obejmuje blisko 80 ha lasów, łąk i starorzeczy. W sześciu miejscach na trasie zwiedzania ustawione są makiety zwierząt (sarny, łosia, dzika, bobra, jelenia i zająca) w naturalnych rozmiarach. Umieszczone na nich kody QR pozwalają zwiedzającym na zdobycie dodatkowych informacji i poznanie leśnych ekosystemów. Długość ścieżki wynosi 2,7 km, a jej przejście zajmuje ok. 2 godzin. Na ścieżkę można wejść za Apart Hotel lub przy Restauracji Wabik.

https://uniejow.pl/aktualnosci/sciezka-dydaktyczna-zielen.html