Rzymskokatolicki kościół Matki Boskiej Szkaplerznej w Lutomiersku

Wzniesiony z fundacji księżnej Barbary z Duninów Sanguszkowej w latach 1775–1781 barokowy kościół ma jednolity wystrój z końca XVIII w. W wyniku walk toczonych na tym teranie w 1914 r. budynek uległ poważnym zniszczeniom, po zakończeniu I wojny został odnowiony staraniem wiernych. W latach okupacji hitlerowskiej kościół zmieniono w magazyn, a w czasie ofensywy Armii Czerwonej w styczniu 1945 r. przetrzymywano w nim jeńców niemieckich.

Ołtarz główny zdobi obraz Matki Bożej Różańcowo-Szkaplerznej i św. Trójcy. Warto zwrócić uwagę na boczne ołtarze przedstawiające św. Walentego i Wielką Rodzinę Chrystusa (Zachariasza, Elżbietę, Joachima, Annę, Józefa, Maryję, Jana Chrzciciela i samego Jezusa Chrystusa), ambonę oraz mechaniczne organy z początku XX w. Obok kościoła znajdziemy drewniana dzwonnicę.