Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą

Rezerwat przyrody Grądy nad Moszczenicą to rezerwat leśny. Jego zadaniem jest ochrona bogatej szaty roślinnej rosnącej na ciekawym geomorfologicznie terenie. Składają się na niego głęboko wcięty strumień, rynny erozyjne oraz skarpy. Jedną z granic rezerwatu stanowi rzeka Moszczenica. Ochronie podlegają wielogatunkowe lasy liściaste z licznie występującymi gatunkami rzadkich roślin. Bardzo ciekawą cechą rezerwatu jest występujące na tym terenie runo grądowe. Wczesną wiosną kwitną tutaj kolorowe wawrzynki, przylaszczki, fiołki, a następnie kiedy pora roku się zmienia – melisa, paprocie i widłaki.
W rezerwacie można odszukać stanowiska jodły.

https://grotniki.lodz.lasy.gov.pl/grady-nad-moszczenica#.YUowxrgzZPY