Rezerwat przyrody Grądy nad Lindą

Cały rezerwat jest położony na terenie lekko pochylonym w kierunku doliny Lindy. Został utworzony dla utrzymania w niezmienionym kształcie źródłowego odcinka rzeki, jej dopływów i źródlisk wraz z obecnym drzewostanem. Ochronie podlega tu malownicza i głęboka dolina płynącej przez tereny leśne rzeki. W rezerwacie znajduje się kompleks źródeł i wysięków wody w obrębie tzw. basenu torfowiskowego czy śródleśnego stawu.

Na terenie rezerwatu przeważają grądy, a nad samą rzeką wąskim pasem ciągną się łęgi jesionowo-olszowe. Występują tu liczne gatunki drzew, głównie: sosna, dąb, olcha, a także brzoza, jawor, grab i lipa. W podszytach można znaleźć: kruszynę, leszczynę, grab, jarzębinę, dąb, czeremchę i trzmielinę. W drzewostanach wzdłuż rzeki dominują: olsza czarna, brzoza, miejscami jesion, klon oraz wiąz.

W runie leśnym odnajdziemy: bluszcz, wawrzynek wilczełyko, lilię złotogłów, storczyki (listerę jajowatą, kukułkę szerokolistną, kukułkę plamistą). Tradycyjna fauna leśna wzbogacona jest o gatunki wodne takie jak: minog strumieniowy, traszki, żaby, jaszczurki i kaczki krzyżówki.

https://grotniki.lodz.lasy.gov.pl/grady-nad-linda#.YUowdrgzZPY