Rezerwat przyrody Ciosny

Ten niewielki, bo mający zaledwie 2,4 ha, rezerwat został utworzony jeszcze w latach 70. ubiegłego wieku. Chroni on unikatowe skupisko wyjątkowo okazałych jałowców w wieku około 160 lat. Jałowce na tym terenie porastają przedpola wydmy Wzniesień łódzkich. W rezerwacie znajduje się około 8 tysięcy okazów. Skupisko prawdopodobnie powstało i rozrosło się do takich rozmiarów w połowie XIX w. Obok siebie rosną wysokie na 5-6 m kolumnowe jałowce i rozłożyste kępy. Rezerwat jest ogrodzony i na co dzień zamknięty.

Na terenie Rosanowa biją źródła rzeki Ciosenki. Są to największe i najwydatniejsze źródła na terenie Polski środkowej. Ich wydajność to 52 l wody na sekundę.

W Rosanowie samochód osobowy można zaparkować tuż przy rezerwacie na ul. Rozrywkowej. Większe samochody parkują przy skrzyżowaniu ulic Rozrywkowej i Sosnowej, a następnie pasażerowie muszą przejść do rezerwatu ok. 400 m.