Puczniew

W 1176 r. Kazimierz Sprawiedliwy nadał wieś cystersom z Sulejowa. Własność tę potwierdzali wielokrotnie inni polscy królowie i książęta, jednak w 1405 r. cystersi przestali być właścicielami tych terenów, a Puczniew przeszedł w ręce Mikołaja Adwańca.

We wsi, jeszcze w latach 70. XX w., stał dwór rodziny Wernerów pochodzący z drugiej połowy XIX w. Niestety rozebrano go, gdyż w tym miejscu planowano budowę obiektu szkoleniowo-konferencyjnego. Na terenie podworskiego parku możemy dzisiaj jedynie znaleźć resztki dawnej lodowni czy głaz z tablicą upamiętniającą ostatniego przedwojennego właściciela Puczniewa – Andrzeja Jankowskiego.

W Puczniewie przy głównym skrzyżowaniu dróg stoi krzyż choleryczny upamiętniający epidemię z 1883 r. Co ciekawe, właśnie w tymże roku dzięki badaniom Roberta Kocha poznano przyczynę tej choroby.