Park Zamkowy w Uniejowie

Park w Uniejowie to piękny, zielony teren otaczający zamek. Jest największym tego typu parkiem na terenie województwa łódzkiego. Zajmuje obszar 34 ha. W parku można odnaleźć bardzo różnorodne okazy starych drzew i krzewów – dominują w nim dęby, graby oraz lipy. Szerokie, parkowe aleje zachęcają do spacerów. Jest to bardzo dobre miejsce na sesję zdjęciowa i plener fotograficzny. Atrakcję parku stanowi zachowana aleja grabowa, liczącą około 500 okazów starych drzew, która – według miejscowych legend – przynosi szczęście zakochanym. Przez park przebiega ścieżka edukacyjna, przybliżająca tajniki dendrologii i wiedzę o poszczególnych gatunkach drzew.

Jedna z miejscowych legend opowiada o białej damie, która po zachodzie słońca przechadza się po alejach parku. To duch generałowej Anny z von Loeben Toll w białej sukni, który szuka dawnych uniejowskich, arcybiskupich skarbów. Być może skarb został gdzieś ukryty na terenie zamku, może zamurowano go w grubych ścianach zamczyska albo w jakiejś zapomnianej komnacie czy skarbczyku. O tych i innych legendach związanych z Uniejowem można przeczytać w książce Uniejowskie duchu autorstwa Grażyny Bąkiewicz i Pawła Wakuły.

19 sierpnia 1992 r. park zamkowy został objęty ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków (nr rejestrowy: A/481/222).