Orła

We wrześniu 1939 r. podczas starcia zbrojnego, które zapisało się w historii Polski jako Bitwa nad Bzurą, rozegrał się bój o Orłą. W jego skutku przerwano niemiecką linię w bitwie pod Białą Górą (12 września 1939 r.). Niestety, dalszy przebieg walk uniemożliwił wykorzystanie efektu tych zwycięskich starć przez stronę Polską.

Dzisiaj w Orłej znajdziemy miejsce upamiętniające te wydarzenia, a dzięki tablicy informacyjnej zapoznamy się z całą historią stoczonych tu walk.