Ciosny

Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od „ciosna”, czyli znaku granicznego zaznaczonego na pniu drzewa. Na terenie wsi znaleziono ślady osadnictwa neolitycznego z IX tysiąclecia p.n.e. Pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV w. W XVII stuleciu wieś była własnością rodziny Wilkanowskich.

Młyn wodny w Ciosnach

Młyny wodne nad rzeczką Ciosenką istniały już od XVI w. Obecny, murowany młyn powstał prawdopodobnie przed I wojną światową. Młyn często zmieniał właścicieli. Od lat 80. ubiegłego wieku gospodarują w nim Bożena i Stanisław Kubiakowie. Dziś młyn ma już napęd motorowy i nadal pracuje. Jest w stanie przemielić od 2 do 4 ton ziarna w ciągu jednego dnia. Na terenie młyna znajdziemy pewien ewenement techniczny – działają w nim dziś już rzadko spotykane odsiewacze graniaste. Naokoło młyna znajdują się stawy rybne.
W sezonie można tutaj złowić i zjeść smaczną rybę.