Mikołajewice

 

Wieś, której pierwszymi właścicielami byli Mikołajewscy. Pierwsza wzmianka o niej, autorstwa Jana Łaskiego, pochodzi z 1386 r. W kolejnych latach Mikołajewice trafiają w ręce Walewskich, potem Bobrownickich.

 

Będąc we wsi, koniecznie trzeba zwiedzić drewniany, rzymskokatolicki kościół pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Parafia ta istnieje od 1420 r., a pierwotna świątynia powstała z fundacji Mikołajewskich. Spłonęła w 1711 r., a na jej miejscu powstał obecny kościół.

 

Jest to budowla orientowana (z częścią prezbiterialną, mieszczącą ołtarz główny, zwróconą ku wschodowi), trójnawowa, oszalowana, konstrukcji zrębowej. Posiada węższe prezbiterium zamknięte wielobocznie. Nawy są oddzielone czterema parami kolumn z rzeźbionymi kapitelami. Do barokowego wyposażenia świątyni należy m.in. ołtarz główny z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej i rzeźbami św. Piotra i Pawła.

 

Przy południowej nawie kościoła znajduje się dobudowana murowana kaplica, w której jest umieszczony obraz (datowany na lata 1701–1703), przedstawiający Piotra Zdzichowskiego. Był on komornikiem sieradzkim, który wraz z bratem Szymonem podpisał w 1674 r. dokument elekcyjny Jana III Sobieskiego.

 

W otoczeniu kościoła znajdziemy drewnianą dzwonnicę, pomnikowe drzewa, a także rzeźby wykonane w drewnie przez lokalnego artystę podtrzymującego rodzinną tradycje rzeźbiarską – Macieja Grabskiego. Jego pracownię łatwo odnaleźć, gdyż vis-à-vis domu, w którym mieszka, znajduje się niewielka, przydrożna ekspozycja jego dzieł. Rzeźby tego artysty odnajdziemy nie tylko w Mikołajewicach, ale także w otoczeniu kilku obiektów sakralnych w najbliższej okolicy. Głównym kierunkiem jego twórczości są rzeźby sakralne, ale rzeźbiarz nie ogranicza się jedynie do tego tematu.

 

Naprzeciwko kościoła znajdziemy pasiekę „Pod Jaworem”, która produkuje doskonałej jakości miody, w tym: gryczany, wrzosowy, spadziowy czy akacjowy, a także malinowy. Czasami przy odrobinie szczęścia można w niej znaleźć również miód pitny. Dokonując zakupów w pasiece, możemy przy okazji obejrzeć z zewnątrz dawny dwór rodziny Bobrownickich (lub Tobiasellich), wzniesiony w drugiej połowie XIX w. Otoczeniem dworu są resztki dawnego założenia parkowego. Tutaj też stoją rzeźby wspominanego artysty z Mikołajewic – Macieja Grabskiego.

 

Na tutejszym cmentarzu parafialnym znajdują się miejsca wiecznego spoczynku byłych właścicieli nie tylko Mikołajewic – Bobrownickich, ale także wsi Zalew – Anieli Witkowskiej, jej rodziców i brata. Są tu również nagrobki zasłużonych dla tutejszej parafii – rodziny Dąbków i dawnych właścicieli okolicznych dóbr.