Malanów

 

Malanów to wieś, w której znajduje się kilka dworów. Po potopie szwedzkim, a najpóźniej na przełomie XVII i XVIII w., rodzina Malanowskich – właścicieli dóbr – wzniosła pierwszy, drewniany dwór. Był to tzw. dwór na kopcu. Powstał na sztucznie usypanej wyspie na spiętrzeniu niewielkiej rzeczki – Sroczki. Dzięki opisom i badaniom archeologicznym wiemy, że była to parterowa, dwutaktowa budowla na podmurówce. Miała charakter typowego dla owych czasów dworku polskiego z gankiem. Prawdopodobnie był to pierwszy dwór rodziny Malanowskich. Już w 1780 r. był w bardzo złym stanie technicznym, z uszkodzonym dachem, częściowo zniszczonymi schodami i oknami.

 

Dobra Malanowskich przechodziły w ręce kilku rodów, aż trafiły do rodziny Orzechowskich, którzy znakomicie zapisali się w historii wsi, o czym może świadczyć pamiątkowa tablica umieszczona na podmurówce kapliczki przy stawie.

 

Kolejny dwór powstał w połowie XIX w. jako obiekt częściowo podpiwniczony, drewniany, wzniesiony na planie prostokąta. Był budynkiem o konstrukcji zrębowej, miał piętrowy ganek, podparty dwiema kolumnami. Dwór ten prawdopodobnie zaprojektował Kornel Gabrielski. Po przebudowach miał powierzchnię użytkową liczącą aż 300 m². Jeszcze po II wojnie światowej był w dobrym stanie, a do lat 90. pełnił funkcje mieszkalne.

 

Niestety lata 90. okazały się początkiem końca tego wpisanego wówczas do rejestru zabytków obiektu. Opuszczony i niszczejący ostatecznie rozpadł się na przełomie XX i XXI w. Ochroną rejestrową jako zabytkowe obecnie są objęte fundamenty i piwnice nieistniejącego (oprócz kilku ścian) dworu oraz czterohektarowy, podworski park. Nieistniejący dwór został z wykreślony z rejestru zabytków.

 

Cały teren znajduje się w rękach prywatnych. Z historią dworu można się zapoznać dzięki tablicy informacyjnej umieszczonej nieopodal wspomnianej kapliczki. Jest to niewątpliwie niezwykle urokliwe miejsce, nadające się na sesję fotograficzną.