Krzepocinek

W tej niewielkiej miejscowości można wybrać się na spacer nad rzekę Zian. Pośród podmokłych łąk dostrzeżemy pozostałości po rozległym grodzisku pierścieniowatym. Powstało ono w średniowieczy, najprawdopodobniej w początkach X w.