Kościół parafialny pw. św. Katarzyny Męczennicy w Poddębicach

W północnej części poddębickiego rynku, wytyczonego najprawdopodobniej w XVI stuleciu, stoi renesansowy, rzymskokatolicki kościół, którego fundatorką była Barbara Grudzińska z Kraśnickich, podkomorzanka łęczycka, żona Zygmunta Grudzińskiego. Budowę świątyni (na miejscu poprzedniego kościoła z XV w.) rozpoczęto w 1610 r. Do końca XIX w. kościół miał jedną nawę. W 1895 r. z inicjatywy miejscowego proboszcza, księdza Wyrzykowskiego, oraz dziedzica Poddębic, Napoleona Zakrzewskiego, dobudowano dwie boczne nawy, chór i skarbczyk. Na szczególną uwagę zasługuje ciekawa, stiukowa dekoracja wnętrz z widniejącymi obok herbowymi kartuszami i roślinną ornamentyką belki tęczowej. Warto zwrócić uwagę na położenie kościoła w pobliżu rynku. Jest ono łudząco podobne w układzie przestrzennym, urbanistycznym i architektonicznym do rynku w Kazimierzu Dolnym. Podobieństwo uwypukla ten sam styl architektoniczny świątyń, wydłużony kształt placu oraz sąsiedztwo neoklasycystycznych, a nie renesansowych kamienic.

10 października 1967 r. kościół został objęty ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków (nr rejestrowy: 710/227/A).