Kałów

Miejscowość znajdująca się nad rzeczką Bełdówką (dopływem Neru) uzyskała lokację miejską przed 1500 r., a straciła ją najprawdopodobniej już przed 1765 r. W Kałowie znajduje się kościół rzymskokatolicki pw. Świętych Mikołaja Biskupa i Stanisława Biskupa i Męczennika z 1786 r., zbudowany z fundacji rodziny Sulimierskich. Świątynia została rozbudowana w 1912 r., gruntownie odnowiona w 1869 i 1933 r., następnie zaś w 1974 i 2011 r. – z wymianą pokrycia dachu na gont.

Zarówno sam kościół parafialny, jak wchodząca w skład zespołu parafialnego dzwonnica 6 października 1967 r. zostały objęte ochroną konserwatorską przez wpis do rejestru zabytków (nr rejestrowe: 707/203/A oraz 708/204/A).

Ciekawostką może być fakt, że w 1976 r. kręcono tu kilka ujęć do popularnego serialu telewizyjnego „Daleko od szosy”.