Idzikowice - galeria Aleksego Matczaka

We wsi znajduje się prywatna galeria Aleksego Matczaka, który własnoręcznie ją wybudował z kamienia polnego. Galeria, jak artysta sam wspomina, powstawała ponad 30 lat. Prezentowanych jest w niej ponad 500 obrazów olejnych i kilkadziesiąt rzeźb oraz rysunków. Aleksy Matczak maluje głównie obrazy o tematyce historycznej i batalistycznej związanej z regionem (np. bitwą pod Bzurą). Artysta w wieku 75 lat odkrył też swoją nową pasję – literacką. Cała twórczość jest wyeksponowana w galerii i udostępniona zwiedzającym indywidualnym oraz grupom zorganizowanym.

Galeria Aleksego Matczaka

Idzikowice 19,
99-205 Idzikowice
tel. 514 368 093