Leźnica Wielka

Pierwszą wzmiankę o miejscowości Leźnica Wielka odnajdziemy w dokumencie konfirmacyjnym wydanym w Krakowie 1 marca 1357 r. przez króla Kazimierza Wielkiego na rzecz arcybiskupa Jarosława ze Skotnik i metropolii gnieźnieńskiej. Wtedy to właśnie metropolia gnieźnieńska stała się właścicielem części tej osady.

Jednak już pod koniec XIV w. Leźnica Wielka była wsią szlachecką, którą wydzierżawiły rodziny właścicieli wywodzące się z rodów Jastrzębiec (Leźniccy) i Janina.

Leźnica często zmieniała właścicieli. W jej historii pojawiają się takie postacie jak Stanisław Szczęsny Potocki – twórca konfederacji targowickiej, rodzina Prądzyńskich, z której wywodził się generał Ignacy Prądzyński, czy też rodzina Wernerów, z której pochodziła Anna Werner, późniejsza żona Karola Scheiblera.

W miejscowości, w której gościnne progi otwiera dla nas hotel „Korona Palace”, możemy znaleźć zabytkowy kościół rzymskokatolicki pw. św. Jakuba Apostoła. Został zbudowany w latach 1741–1746 na miejscu starszej świątyni. Jest to budowla drewniana, orientowana (jego części prezbiterialna, mieszcząca ołtarz główny, jest zwrócona ku wschodowi), jednonawowa o konstrukcji zrębowej. Kościół ten w 1882 r. został poszerzony o murowaną, neogotycką, frontową przybudówkę oraz zakrystię. W latach 20. XX w. kościół wyremontowano i dodano piętro w zakrystii.

Podczas okupacji hitlerowskiej w trakcie II wojny światowej świątynię zamieniono w koszary, następnie zaś w magazyn zbożowy, później w kino, a w końcu w magazyn wojskowy. Obiekt mocno ucierpiał w czasie walk w 1945 r., jednak po wojnie został gruntownie odrestaurowany.

Cennymi obiektami, stanowiącymi wyposażenie leźnickiego kościoła, są: piaskowcowa gotycka chrzcielnica w kształcie kielicha z herbem Jastrzębiec, kamienna, XV-wieczna kropielnica w kruchcie oraz barokowy ołtarz główny z XVII w. Ołtarze boczne, również barokowe, pochodzą z XVIII w.

W miejscowości tej stacjonują dwie jednostki wojskowe – 1. Dywizjon Lotniczy oraz 1. Batalion Szwoleżerów Ziemi Łęczyckiej.

 

Hotel „Korona Palace”

Leźnica Wielka – Osiedle 18

95-043 Leźnica Wielka

telefon: 42 30 70 590

manager 794 490 590

e-mail: kontakt@korona-palace.pl

https://korona-palace.pl