Grotniki

Grotniki to słynna miejscowość wypoczynkowa, powstała w okresie dwudziestolecia międzywojennego, położona nad rzeką Lindą. Jest jedną z najmłodszych wsi na terenie obecnej gminy Zgierz. Po raz pierwszy w źródłach Grotniki pojawiają się w 1908 r., jednak już w średniowieczu tereny te, słynące z gęstych lasów i borów, leżały na Ziemi Łęczyckiej i należały do kasztelani. Być może w tamtym czasie istniała w Grotnikach mała osada drwali. Przez Grotniki przebiegał trakt, w miejscowości znajdowała się również karczma. Pierwszym właścicielem mógł być szlachcic o nazwisku Krzemieniecki. Majątek w czasach zaborów przejął carat. Wśród kolejnych właścicieli okolicznych ziem znajdziemy nazwisko Gąsiorowski. Posiadał on młyn wodny na rzece Lindzie, nazywanej Lipawką. Po klęsce powstania styczniowego posiadłość znów przejął rząd carski. Później w historii miejscowości pojawia się postać Frauera, jej kolejnego właściciela. Nowym nabywcą lasów tego rejonu zostało Towarzystwo Akcyjne Leśmierz, które zakupiło ziemię obecnych Grotnik. W nagrodę za rozwiązanie sprawy sprzedaży, gen. Mielnikow otrzymał od swojego zwierzchnika oraz właścicielki z rodziny Frauerów, 80 ha ziemi w okolicach Krzemienia oraz porębę. Mielnikowowi teren ten bardzo przypadł do gustu, na co wskazuje fakt, że wkrótce się tu osiedlił.

W 1905 r. wybudował folwark wraz z budynkami gospodarczymi. Rok później wzniósł dworek generalski przy ul. Topolowej. Został on zbudowany na wzór domu Lwa Tołstoja w Jasnej Polanie. To w tym momencie pojawia się po raz pierwszy nazwa Grotniki. Otrzymał ją dworek oraz teren folwarku i przyległych lasów. Nazwa ta pochodzi od poprzedniej rezydencji Mielnikowa, położonej na terenie kielecczyzny, którą musiał opuścić. Za czasów tego właściciela osada rozwija się jako ośrodek produkcji celulozy. W miejscowości powstały trzy małe fabryki papieru i tartak. Po I wojnie tereny te stały się własnością rodziny Jungowskich. Wielkim przełomem dla Grotnik było przeprowadzenie przez miejscowość linii kolejowej prowadzącej z Łodzi do Kutna. Nowi właściciele w dwudziestoleciu międzywojennym rozpoczęli dokonywanie podziałów dawnej osady – w ten sposób na obszarze miejscowości powstały liczne pensjonaty i wille letniskowe oraz ośrodki kolonijne, a dzięki nim Grotniki zmieniły się w miejscowość letniskową.

Grotniki to miejsce chętnie odwiedzana w czasie weekendowych wyjazdów. Dla nowych mieszkańców powstała stacja kolejowa i kościół pw. Niepokalanego Poczęcia. Świątynię wybudowano w latach 30. XX w. z fundacji Sylwestra i Marii Jungowskich. Nieopodal znajduje się miejscowy cmentarz. Na jego terenie zostali pochowani właściciele Grotnik.

Jedną z postaci współcześnie związanych z Grotnikami był mieszkający tu Krzysztof Krawczyk. Został pochowany w 2021 r. na miejscowym cmentarzu.

Do atrakcji przyrodniczych miejscowości należy aleja lipowa, wzdłuż której rośnie ponad 180 okazów drzew tego gatunku. Grotniki mają bardzo gęstą sieć pieszych i rowerowych szlaków turystycznych. Przez miejscowość przebiega również szlak konny.