Góra Bałdrzychowska

Wieś otrzymała nazwę od wzgórza nad Nerem, naprzeciwko Bałdrzychowa. Kazimierz Sprawiedliwy nadał tę miejscowość w 1176 r. cystersom z Sulejowa, którzy administrowali tymi ziemiami ponad 600 lat, aż do 1789 r. W 1835 r. specjalnym ukazem oddano ten majątek generałowi rosyjskiemu Nejdhardtowi, zapewne w nagrodę za udział w zwalczaniu powstania listopadowego.

Na zboczu wzgórza stał dwór. W latach 1816–1899 w Górze Bałdrzychowskiej był także browar i gorzelnia. Warto wspomnieć, że Rafał Bratoszewski (pochodzący z Góry Bałdrzychowskiej) w 1816 r. założył osiedle, które na cześć cara nazwał Aleksandrowem (Aleksandrów Łódzki).