Gmina Wartkowice

Wartkowice

Historia tych terenów sięga III w. n.e., kiedy to przez okolice Wartkowic przebiegał nadwarciański szlak bursztynowy. Jeżeli jednak chcielibyśmy powołać się na źródła pisane, wówczas musielibyśmy odnieść się do dokumentu z 1339 r., w którym Wartkowice pojawiają się po raz pierwszy – jest w nim mowa o spaleniu tutejszego kościoła przez rycerzy Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, zwanych Krzyżakami. Pierwszy kościół w Wartkowicach istniał bowiem już w pierwszej połowie XIV w.

Nie był to jednak jedyny drewniany budynek sakralny w historii tej miejscowości. Fundatorką innego drewnianego kościoła z 1719 r. (pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny) była Wiktoria Załuska z Szołdrskich. W 1997 r. obiekt ten, który już od połowy lat 80. XX w. nie był wykorzystywany do celów sakralnych, przeniesiono do Wielkopolskiego Parku Etnograficznego w Dziekanowicach koło Gniezna.

W Wartkowicach warto odwiedzić również cmentarz parafialny, na którego terenie stoi neogotycka kaplica. W kryptach znajdujących się w tej kaplicy złożono doczesne szczątki kilkunastu właścicieli okolicznych dóbr, Neru i Gostkowa. Innym obiektem wartym uwagi jest piaskowcowy nagrobek Marii Julianowej Pieńkowskiej, wykonany przez łódzką firmę kamieniarską Czaplińskiego. Obok znajdziemy miejsce pochówku Wawrzyńca Smogorzewskiego, nad którym wznosi się monument z czerwonego piaskowca, zwieńczony popiersiem zmarłego. Na cmentarzu są także groby wielu pilotów, uczniów wartkowickiej szkoły, do której uczęszczał m.in. nieżyjący już generał Andrzej Błasik, z pochodzenia poddębiczanin.

Przed wspomnianą szkołą znajduje się pomnik, na którego cokole został postawiony samolot szkoleniowy „Iskra”. Jak głosi napis na tablicy przy postumencie, poświęcony jest on „pamięci naszych lotników”.

Okolica jest znana z lokalnych produktów mleczarskich i mięsnych. W Wartkowicach znajduje się Spółdzielnia Mleczarska „Mleczwart”, której wyroby – serki, masło, śmietany – można nabyć w wielu sklepach w okolicznych gminach. Nieopodal Wartkowic, w Białej Górze, ma siedzibę Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisław Katusza, którego wyroby można nabyć w sieci sklepów firmowych rozlokowanych w kilkunastu pobliskich miejscowościach, w tym w Uniejowie i Poddębicach, jak również bezpośrednio w siedzibie firmy.